شانس را قبول دارند، عدد سیزده را نحس می دانند؛ منتها یک جاهلیت مدرنی است

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهار دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۹۷

بروشور قرآن

آیت الله جوادی آملی
زمان: هفت دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۹۷

اثر عدم بودن علوم عقلی در حوزه علمیه

آیت الله جوادی آملی
زمان: پنج دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۹۷

مشکل جامعه را ﴿قَوْمٍ یَعْلَمُونَ﴾ حلّ می کند

آیت الله جوادی آملی
زمان: شش دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۹۷

وجود مبارک حضرت هم که جهان را اصلاح می کند، چون «قائمٌ بالعقل و العدل» است

آیت الله جوادی آملی
زمان: سه دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۹۷

اگر کسی «قائم بالعقل» بود «قائم بالعلم» بود، آن وقت کشورش را اصلاح می‌کند

آیت الله جوادی آملی
زمان: پنج دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۹۷

هیچ دانشگاهی به اندازه دانشگاهِ هفت ساله پدر و مادر نیست

آیت الله جوادی آملی
زمان: سه دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۳ ارديبهشت ۹۷

عربی این خصوصیت را دارد که «مبین» است، می‌تواند معارف را خوب تبیین کند

آیت الله جوادی آملی
زمان: دو دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۳ ارديبهشت ۹۷

آیا بدی های ما در بهشت یادمان است؟

آیت الله جوادی آملی
زمان: دو دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۳ ارديبهشت ۹۷

حالا به هر حال کافر است و مملکت اسلامی است این نباید گرسنه است، این علی است!

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۳ ارديبهشت ۹۷