آیت الله جوادی آملی: قرآن فرمود اگر خواستید جایی بروید قبلاً وقت ملاقات را تعین کنید.
موضوع: ادب اجتماعی زمان: دو دقیقه