اوّلین حرف جامعه را عقل می زند

آیت الله جوادی آملی
زمان: شش دقیقه
  • مهراستاد
  • يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۹۷

کاری که ایرانی ها کردند و در این هفت میلیارد مردم کره زمین مشابه این کار را نکردند؟

آیت الله جوادی آملی
زمان: شش دقیقه
  • مهراستاد
  • يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۹۷

سوره مبارکه صف

کاری که ایرانی ها کردند و در این هفت میلیارد مردم کره زمین مشابه این کار را نکردند؟
زمان: سه دقیقه
  • مهراستاد
  • شنبه ۱۹ اسفند ۹۶

درس نهج البلاغه

آیت الله جوادی آملی
بخش حکمت ها
هفده تا بیست و دو
  • مهراستاد
  • شنبه ۷ خرداد ۹۰
نشر آثار و بیانات (غیر رسمی)