۲ مطلب با موضوع «سوره مبارکه ممتحنه» ثبت شده است

دستور اسلام نسبت به رابطه با کفاری که اهل خیانت و دشمنی نیستند چیست؟

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
  • مهراستاد
  • شنبه ۱ ارديبهشت ۹۷

آیا زن خوب الگو برای زنان است یا برای جامعه؟

آیت الله جوادی آملی
زمان: دو دقیقه
  • مهراستاد
  • شنبه ۱ ارديبهشت ۹۷
نشر آثار و بیانات (غیر رسمی)