۷ مطلب با موضوع «صوت» ثبت شده است

فرستادن پیامبران

آیت الله جوادی آملی: علت فرستادن پیامبران
موضوع: مسائل اعتقادی زمان: دو دقیقه
 • مهراستاد
 • شنبه ۷ بهمن ۹۶

مهم ترین عامل برای کار صحیح

آیت الله جوادی آملی: مهم‌ترین عامل برای کار صحیح یاد مرگ است.
موضوع: مرگ زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • جمعه ۲۹ دی ۹۶

علم غیب

آیت الله جوادی آملی: باید به مردم گفت که علم غیب سند فقهی نیست.
موضوع: علم زمان: شش دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶

حس و تجربه

آیت الله جوادی آملی: اگر کسی فکرش این است که ما تا چیزی را نبینیم باور نمی کنیم این خط آخرش گورستان است.
موضوع: علم زمان: دو دقیقه
 • مهراستاد
 • جمعه ۲۲ دی ۹۶

یاد مرگ

آیت الله جوادی آملی: کسانی فعّال ‌اند که به یاد مرگ باشند.
موضوع: مرگ زمان: دو دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۲۱ دی ۹۶

قبر اولیای الهی

آیت الله جوادی آملی: هر جا ولیّ ‎ای از اولیای الهی دفن بشود، آن ‎جا سعه رحمت الهی مشهود است.
موضوع: مسائل اخلاقی زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • شنبه ۱۶ دی ۹۶

وقت ملاقات

آیت الله جوادی آملی: قرآن فرمود اگر خواستید جایی بروید قبلاً وقت ملاقات را تعین کنید.
موضوع: ادب اجتماعی زمان: دو دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۱۱ دی ۹۶