۳۱ مطلب با موضوع «صوت :: اخلاقی» ثبت شده است

هیچ دانشگاهی به اندازه دانشگاهِ هفت ساله پدر و مادر نیست

آیت الله جوادی آملی
زمان: سه دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۳ ارديبهشت ۹۷

حالا به هر حال کافر است و مملکت اسلامی است این نباید گرسنه است، این علی است!

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۳ ارديبهشت ۹۷

این غیبت باطنش گوشت مردار است

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • شنبه ۱ ارديبهشت ۹۷

وجود مبارک فاطمه زهرا (س) برای همه مؤمنین مادر هست

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • شنبه ۱ ارديبهشت ۹۷

مشاهده باطن گناه

آیت الله جوادی آملی
زمان: سه دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۳۰ فروردين ۹۷

بیانات درباره توحید

آیت الله جوادی آملی
زمان: پانزده دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۳۰ فروردين ۹۷

انسان ممکن است اسلامی حرف بزند و قارونی فکر بکند

آیت الله جوادی آملی
زمان: شش دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۳۰ فروردين ۹۷

علم آن است که عمل را به دنبال بیاورد

آیت الله جوادی آملی
زمان: پانزده دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۳۰ فروردين ۹۷

فرمود هر سالی یکی دو بار امتحان باید بدهید

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهارده دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

تنها دستورات فقهی نماز و روزه نیست

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهار دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷