۳۱ مطلب با موضوع «صوت :: اخلاقی» ثبت شده است

فرمود از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید

آیت الله جوادی آملی
زمان:سه دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

حرف قارونی

آیت الله جوادی آملی
زمان: شش دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

نیّات را می نویسند یا نمی نویسند؟

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهار دقیقه
 • مهراستاد
 • سه شنبه ۲۸ فروردين ۹۷

فرمود وصول به خدا بدون مرکَبِ نماز شب ممکن نیست

آیت الله جوادی آملی
زمان: نه دقیقه
 • مهراستاد
 • سه شنبه ۲۸ فروردين ۹۷

ما نباید اُخروی حرف بزنیم و دنیوی فکر بکنیم!

آیت الله جوادی آملی
زمان: پنج دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۲۷ فروردين ۹۷

مرحوم علامه اگر کسی با او زندگی می‌کرد، می فهمید او در زمین زندگی می کند ولی در دنیا زندگی نمی کند

آیت الله جوادی آملی
زمان: سه دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۲۷ فروردين ۹۷

شکر نعمت دو چیز است یکی خضوع در برابر خدا و صرف نعمت به جا

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • شنبه ۲۵ فروردين ۹۷

اثر سخنِ غیرمستقیم، بیشتر از مستقیم است

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • شنبه ۲۵ فروردين ۹۷

با غیبت دارید با آبروی او بازی می کنید!

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • شنبه ۲۵ فروردين ۹۷

تا برای شما ثابت نشده است، نقل نکنید

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • جمعه ۲۴ فروردين ۹۷