۵ مطلب با موضوع «صوت :: علمی» ثبت شده است

دو مشکل جدی غرب

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهار دقیقه
  • مهراستاد
  • پنجشنبه ۳۰ فروردين ۹۷

دو مشکل متفکران غرب

آیت الله جوادی آملی
زمان: پنج دقیقه
  • مهراستاد
  • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

بخشی از علوم است که در دسترس عقل بشر نیست

آیت الله جوادی آملی
زمان: هشت دقیقه
  • مهراستاد
  • سه شنبه ۲۸ فروردين ۹۷

علم غیب

آیت الله جوادی آملی: باید به مردم گفت که علم غیب سند فقهی نیست.
موضوع: علم زمان: شش دقیقه
  • مهراستاد
  • پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶

حس و تجربه

آیت الله جوادی آملی: اگر کسی فکرش این است که ما تا چیزی را نبینیم باور نمی کنیم این خط آخرش گورستان است.
موضوع: علم زمان: دو دقیقه
  • مهراستاد
  • جمعه ۲۲ دی ۹۶