۲ مطلب با موضوع «صوت :: فلسفه» ثبت شده است

اثر عدم بودن علوم عقلی در حوزه علمیه

آیت الله جوادی آملی
زمان: پنج دقیقه
  • مهراستاد
  • پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۹۷

امروز شبهه ما شبهه کانت و امثال کانت است

آیت الله جوادی آملی
زمان: نه دقیقه
  • مهراستاد
  • سه شنبه ۲۸ فروردين ۹۷