۱۳ مطلب با موضوع «صوت :: کلیپ صوتی» ثبت شده است

فرمود از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید

آیت الله جوادی آملی
زمان:سه دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

بانک ربوی و مکیدن خون مردم

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهار دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

فرمود هیچ تازیانه‌ای دردناک‌تر از فقر نیست

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

تنها عاملی که جلوی انحراف درونی را می‌گیرد همان یاد معاد است

آیت الله جوادی آملی
زمان: نه دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۲۷ فروردين ۹۷

مرحوم علامه اگر کسی با او زندگی می‌کرد، می فهمید او در زمین زندگی می کند ولی در دنیا زندگی نمی کند

آیت الله جوادی آملی
زمان: سه دقیقه
 • مهراستاد
 • دوشنبه ۲۷ فروردين ۹۷

با غیبت دارید با آبروی او بازی می کنید!

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • شنبه ۲۵ فروردين ۹۷

تا برای شما ثابت نشده است، نقل نکنید

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • جمعه ۲۴ فروردين ۹۷

گناه غیبت

آیت الله جوادی آملی: گناه غیبت
زمان: دو دقیقه
 • مهراستاد
 • جمعه ۲۴ فروردين ۹۷

تکلیف گرایی و اعتماد به غیب

آیت الله جوادی آملی: تکلیف گرایی و اعتماد به غیب
زمان: دو دقیقه
 • مهراستاد
 • سه شنبه ۲۱ فروردين ۹۷

رزق خداوند

آیت الله جوادی آملی: رزق خداوند
زمان: شش دقیقه
 • مهراستاد
 • سه شنبه ۲۱ فروردين ۹۷