۷۰ مطلب با موضوع «صوت» ثبت شده است

بیانات درباره توحید

آیت الله جوادی آملی
زمان: پانزده دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۳۰ فروردين ۹۷

انسان ممکن است اسلامی حرف بزند و قارونی فکر بکند

آیت الله جوادی آملی
زمان: شش دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۳۰ فروردين ۹۷

علم آن است که عمل را به دنبال بیاورد

آیت الله جوادی آملی
زمان: پانزده دقیقه
 • مهراستاد
 • پنجشنبه ۳۰ فروردين ۹۷

فرمود هر سالی یکی دو بار امتحان باید بدهید

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهارده دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

تنها دستورات فقهی نماز و روزه نیست

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهار دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

همجنسگرایی گذشتن از مرز انسانیت

آیت الله جوادی آملی
زمان: نه دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

فرمود از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید

آیت الله جوادی آملی
زمان:سه دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

بانک ربوی و مکیدن خون مردم

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهار دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

فرمود هیچ تازیانه‌ای دردناک‌تر از فقر نیست

آیت الله جوادی آملی
زمان: یک دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷

دو مشکل متفکران غرب

آیت الله جوادی آملی
زمان: پنج دقیقه
 • مهراستاد
 • چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷