آیت الله جوادی آملی: حقّ مسلّم این ملّت را آدم چرا باید این طور ببلعد؟
زمان: سه دقیقه