آیت الله جوادی آملی: مهم‌ترین عامل برای کار صحیح یاد مرگ است.
موضوع: مرگ زمان: یک دقیقه